Gleby w Danii

Opublikowane przez administrator w dniu

Gleby w Danii

Warunki glebowe

Gleby Danii są w większości nieurodzajne i wymagają zabiegów agrotechnicznych oraz melioracji.

Na zachodzie Jutlandii tereny pokryte są glebami bielicowymi, które są glebami ubogimi i najbardziej piaszczystymi glebami występującymi w Danii. We wschodniej części półwyspu występują gleby brunatne. Bardziej urodzajne są gleby w północnej części Jutlandii, występują tam próchniczne mursze. W południowej części zachodniego wybrzeża, tereny pokrywają nadmorskie mady.

Flora i fauna

Naturalną formacją roślinną Danii były lasy bukowodębowejesionowe, które zostały zastąpione miejscami przez lasy iglaste gdzie rosną sosny modrzewie i świerki. Obszary leśne, które zostały wykarczowane przez człowieka, na potrzeby rolnictwa i zajmują zaledwie 12% powierzchni kraju. Do pierwotnej formacji roślinnej należały także wrzosowiska i torfowiska, gdzie te ostatnie także zajmują niewielkie obszary kraju. Większość torfowisk zostało zmeliorowanych. Wydmy na zachodnim wybrzeżu porastają krzewiaste wierzby i trawy.

Na terytorium Danii nie występują duże ssaki parzystokopytne i większe drapieżniki. Liczne są mniejsze gatunki, a zwłaszcza ptaki morskie jak mewy i rybitwy.

Różnymi formami ochrony objęto 1/3 terytorium kraju, a 5% powierzchni kraju stanowią rezerwaty; dąży się do zwiększenia wykorzystania materiałów pochodzących z odzysku i większej ekologizacji rolnictwa.