Odpowiednie rozstawy podczas sadzenia Jodły Kaukaskiej

Odpowiednie rozstawy podczas sadzenia sadzonek Jodły Kaukaskiej, to podstawa wysokiej jakości Jodły i sukces ekonomiczny Dla ekonomiki produkcji Jodły Kaukaskiej ważne jest, aby poszczególne zabiegi w plantacji Jodły Kaukaskiej były wykonywane od samego początku zgodnie z zasadami. Sadzonki Jodły sadzi się we właściwej odległości i przygotowuje się układy rzędów i Więcej…