Gleby w Danii

Gleby w Danii

Warunki glebowe Gleby Danii są w większości nieurodzajne i wymagają zabiegów agrotechnicznych oraz melioracji. Na zachodzie Jutlandii tereny pokryte są glebami bielicowymi, które są glebami ubogimi i najbardziej piaszczystymi glebami występującymi w Danii. We wschodniej części półwyspu występują gleby brunatne. Bardziej urodzajne są gleby w północnej części Jutlandii, występują tam Więcej…